Monitoring obiektów

OFERTA

Monitorowanie obiektów

Monitoring jest najbardziej popularnym, skutecznym i najtańszym środkiem zabezpieczenia mienia. Zapewnia natychmiastową reakcję, w sytuacji zagrożenia napadem lub kradzieżą.

System monitoringu polega na zainstalowaniu w Państwa domu, sklepie, biurze, itp., profesjonalnego systemu alarmowego podłączonego do nadajnika, który kontroluje
i automatycznie przekazuje informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia (włamania, napadu, sabotażu, itp.) W przypadku naruszenia strefy objętej systemem, sygnał alarmowy zostaje przesłany drogą radiową lub/i telefoniczną do Centrali Monitorowania.

Informacja ta, jest rejestrowana i odbierana przez operatora, który natychmiast kieruje wyspecjalizowane załogi interwencyjne na miejsce zdarzenia. Zadaniem załóg jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań, mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym życiu i udaremnieniem kradzieży.

Napisz do nas!

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Czuwanie nad bezpieczeństwem

W zależności od zainstalowanych systemów, informacje napływające do Centrali Monitorowania mogą sygnalizować:

Zaletą systemu monitoringu jest również automatyczne informowanie Centrali Monitorowania ( bez interwencji użytkownika ) o braku zasilenia sieci, sprawności akumulatorów, braku łączności, oraz na życzenie użytkownika, o czasie załączenia i wyłączenia chronionego obiektu i braku załączenia systemu w wymaganych porach.

Stacja Monitorowania pracuje całodobowo, czuwając nad bezpieczeństwem chronionych przez nas obiektów.